Beleidskaders Warmtetransitie En BES

In dit document wordt beschreven welke beleidskaders er vanuit de Rijksoverheid en de gemeenten zijn voor de warmtetransitie. Beschreven wordt hoe een BES hier een logische plek in heeft als ŽŽn van de oplossingen om wijken aardgasvrij te maken. Voor ambtenaren is het een handig document om het BES in de context van het beleid te plaatsen. Voor buurtbewoners ook goed om te weten dat het BES onderdeel is van de duurzaamheidsambities van gemeente en landelijke overheid.
Voor wie:
Actieve buurtbewoners en gemeente
Knooppunten: AA-00-02
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
2
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
SV10 Gemeente is akkoord met het project en haar rol daarbinnen
Eis:
Er is contact met de gemeente over het initiatief
Datum:
Januari 2022

Document