Bewonersbrief

Dit document betreft de algemene bewonersbrief. Het is een voorbeeld dat gebruikt kan worden als eerste informatieve flyer om de buurt op de hoogte te stellen van de voorgenomen onderzoeken rond een Buurt Energie Systeem en mensen te enthousiasmeren.
Voor wie:
Projectgroep
Knooppunten: PC10-2-3
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
2
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
PC10 Draagvlak voor warmteoplossing vanuit bewoners (toekomstige afnemers)
Eis:
Een voldoende grote groep woningeigenaren en bewoners die achter het initiatief staat.
Datum:
Januari 2022

Document