"Buurtenergieplan Lessen Uit Culemborg Voorbeeld Buurtenergieplan Eva Lanxmeer"

In een buurtenergieplan worden de opties beschreven om een buurt aardgas vrij te maken. In dit document wordt aan de hand van een voorbeeld in de wijk Eva-Lanxmeer in Culemborg, een stappenplan beschreven om tot een buurtenergieplan te komen.
Voor wie:
Opdrachtgever en procesbegeleider
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
3
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
PC20 Entiteit Eigenaar/opdrachtgever is formeel akkoord met het projectplan RT70
Eis:
In het Buurtenergieplan staat welke entiteit beoogd is om op te treden als Eigenaar/ opdrachtgever
Datum:
Januari 2022

Document