Concept Levering Netwerk ThermoBello 2009

Voor wie:
Wijkenergiebedrijf
Download:
Fase:
Bouw
Stap:
7
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
Vergunningen, grondcontracten en nutsvoorzieningen zijn in lijn met ontwerp RT30 afgerond of voldoende geacht voor start uitvoering
Eis:
Het definitief ontwerp RT30 voldoet aan de ter zake relevante wet en regelgeving, de eisen van de vergunningsverleners (RT30) en de afspraken met grondeigenaren (RT31) en nutsvoorzieningen (RT32) zijn geborgd en gevalideerd/geaccepteerd
Datum:
Januari 2022

Document