Conclusies Diepte-interviews Sleutelpersonen

De diepte-interviews zijn een eerste verkenning in een buurt. De intentie is voor het BES-project relevante kwalitatieve informatie te verkrijgen. In de Bomenbuurt in Nijmegen heeft het Buurt Energie Systeem Team 10 diepte-interviews gehouden met buurtgenoten (sleutelpersonen) die actief zijn in de buurt en/of die de buurt en de bewoners goed kennen. Dit document geeft een beeld van de informatie die uit die interviews naar voren is gekomen en een handige manier waarop deze informatie geordend en gepresenteerd kan worden.
Voor wie:
Werkgroep Participatie Communicatie (of de initiatiefgroep)
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
1
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
PC10 Draagvlak voor warmteoplossing en RT31 vanuit bewoners (toekomstige afnemers)
Eis:
PC10 Draagvlak voor warmteoplossing en RT31 vanuit bewoners (toekomstige afnemers)
Datum:
Januari 2022

Document