FC Warmte Risico Matrix Groningen

“In dit document wordt de structuur van de risicotool gedefinieerd en toegelicht (TEECOPS, projectfasen, risicobeoordelingen, systeemcomponenten). De risico’s worden geïdentificeerd per projectfase (Initiatie, Ontwikkeling, Bouw en Exploitatie). Het geeft per onderdeel aan wat de risico’s zijn. Deze risicomatrix kan gebruikt worden als voorbeeld bij het maken van een eigen risicomatrix. “
Voor wie:
Leden BES en partners
Download:
Fase:
Ontwikkeling
Stap:
5
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
RT12 Gevoeligheidsanalyse: Risico's zijn inzichtelijk, belegd en mitigerende acties zijn in gang gezet.
Eis:
Als onderdeel van de businesscase is een risicomatrix opgesteld met daarin een identificatie van alle materiële risico's en een door financiers en klanten geaccordeerd plan voor de mitigatie ervan
Datum:
Januari 2022

Document