Gemeente Garantie 2009 ThermoBello

In deze brief geeft de gemeente Culemborg aan het Energiebedrijf Thermo Bello BV. een gemeentegarantie voor een geldlening om de financiering van de overname van de warmtecentrale in de wijk Lanxmeer van Vitens NV te kunnen realiseren. “Gezien het unieke en ecologische karakter van de wijk Lanxmeer alsmede het bijzondere concept van de betreffende energievoorziening, stelt de gemeente Culemborg zich garant voor de betaling van 100% van de rente en aflossing van een leningsovereenkomst die Thermo Bello afsluit bij een bank”.
Voor wie:
BES initiatiefnemers / Wijkenergiebedrijf
Download:
Fase:
Bouw
Stap:
7
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
OF50 Er is voldoende eigen vermogen ingebracht en gestort in het warmtebedrijf om de aanleg te kunnen starten
Eis:
Het benodigde eigen vermogen is gestort en door de entiteit ontvangen inclusief BAK (PC50, PC60)
Datum:
Januari 2022

Document