Handleiding financieringsaanvraag coöperatieve warmte

Deze handleiding geeft inzicht in de financiering van coöperatieve collectieve warmtevoorzieningen. Het is een samenwerking van Energie Samen, TNO, Energiek Poelgeest, Grunneger Power, Warm Heeg, WOW, ASN, Rabobank en Invest-NL.
Voor wie:
BES initiatiefnemers
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
2
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
Ondernemer/directeur schrijft het business plan bestaand uit: Informatie Memorandum (IM), investerings- en exploitatiebegroting opgebouwd uit de Businesscase (RT10), volloopplan, cashflowplan, ontwerp (RT30), beheer en exploitatieplan (RT60), projectplan voor de bouw (RT80), afspraken met bewoners over financiering EV (PC80) en de organisatiestructuur (OF 80), stresstesten, DSCR, EBITDA, MRA en DSRA.
Eis:
Datum:
Mei 2022

Document