Knelpunten Hengstdal

Dit document gaat over de locatiebepaling van het warmtenet zelf (tracŽ). Bij een eerder gemaakte schets voor de locatie van het net zaten knelpunten. Op basis van geleerde lessen is er een nieuwe schets gemaakt. Deze geleerde lessen kunnen andere potenti‘le locaties meenemen in hun onderzoek naar een geschikte locatie. Geleerde les in notendop: je hoeft niet alle netdelen in detail te bekijken. Op basis van knelpunten kunt u nagaan of er op die knelpunten zinnig alternatieven zijn en wat daarvan de kosten zijn.
Voor wie:
Werkgroep techniek.
Knooppunten: RT30-3
Download:
Fase:
Stap:
3
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
SV70 Risico's volgens RT12 zijn belegd en geaccepteerd
Eis:
Inzicht in de benodigde vergunning resulterend in de zekerheid dat het vergunbaar is of geen risico's oplevert in het verdere traject.
Datum:
Januari 2022

Document