Leeg Voorbeeld Leersessie En Evaluatie Kerngroep BES

Dit document is de lege versie van een vragenlijst voor een leersessie en een evaluatie van het Buurt Energie Systeem (BES). Wat waren onze doelen, wat hebben we gedaan om deze doelen te bereiken, wat hebben we geleerd en met de kennis van nu wat zouden we anders doen?
Voor wie:
projectleden / Leden van het BES
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
3
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
OF81 Sleutelposities in bestuur OF10 en personeel OF10 en OF20 zijn ingevuld met de juiste competenties daarin geborgd
Eis:
Het ontwerp voldoet aan de eisen die de bewoners hebben gesteld. Hiervoor is dit met alle bewoners/ woningeigenaren gedeeld en is er voldoende steun voor gevonden
Datum:
Januari 2022

Document