Handleiding Wijkprofiel BES

Voor het opzetten van een Buurt Energie Systeem (BES), is het cruciaal een wijkprofiel te maken. Een wijkprofiel geeft een beeld van de buurt, de huizen en bewoners en hoe in een bepaalde wijk waar een BES komt het best gecommuniceerd en samengewerkt kan worden. Het wijkprofiel bestaat uit verschillende onderdelen. In dit document vind je onder elk onderdeel van het wijkprofiel een korte toelichting over de inhoud en het nut van die informatie voor het BES. Ook staat er uitgelegd via welke bronnen informatie beschikbaar is.
Voor wie:
Bewoners/Bestuursleden BES
Knooppunten: PC70-1-2
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
1
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
PC70 Bewoners zijn i.g.v. cošperatief warmtebedrijf - lid en hebben vertrouwen in het gekozen bestuur
Eis:
Er is een beeld op de wijze waarop een nieuwe energievoorziening kan worden georganiseerd.
Datum:
Januari 2022

Document