Wat is een coöperatie en wat heb je eraan?

Dit document introduceert het begrip Coöperatie als organisatievorm. Wat is een cošperatie? Wat is het verschil tussen klant of lid zijn? Wat zijn de rechten en plichten van leden? Hoe wordt er invloed uitgeoefend door leden? Het is een goede basistekst voor een website of informatiefolder voor buurtbijeenkomsten.
Voor wie:
Bewoners BES buurt
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
2
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
PC70 Bewoners zijn i.g.v. cošperatief warmtebedrijf - lid en hebben vertrouwen in het gekozen bestuur
Eis:
Een groep potentiële afnemers/bewoners hebben vertoruwen in de plannen en zijn ge•nteresseerd lid te worden van de cošperatie
Datum:
Januari 2022

Document