Voorbeeld technische aansluitvoorwaarden kleinverbruikers

Dit document kan gezien worden als voorbeeld van hoe technische aansluitvoorwaarden voor kleinverbruikers (tot 35 kWth) eruit kan zien. Het is in 2012 gemaakt door Thermo Bello voor haar klanten in Culemborg. Aansluitingen zijn meterkast-gebonden aansluitingen. In de aansluitovereenkomst worden de wederzijdse verplichtingen zoals warmtelevering door het warmtebedrijf en betalen aansluitbijdrage door warmteafnemer aangegeven.
Voor wie:
Warmtebedrijf
Download:
Fase:
Ontwikkeling
Stap:
4
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
RT31 Technische aansluitvoorwaarden beschikbaar inclusief een sluitende beschrijving van de minimale eisen aan de CV installatie
Eis:
De aansluitvoorwaarden zijn dusdanig gedefinieerd dat daarmee de warmtelevering volgens RT30 kan worden gegarandeerd
Datum:
Januari 2022

Document