Verslag Wijkavond Warmtenet 28okt2008

Dit is een verslag van de algemene ledenvergadering van de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer (BEL). Tijdens die avond konden leden vragen stellen en/of aanscherpingen aanbrengen in het bedrijfsplan van de BEL. Omdat dit vragen zijn die vaker zullen worden gesteld, kan dit document als voorbeeld dienen en de antwoorden gebruikt worden bij soortgelijke bijeenkomsten.
Voor wie:
Wijkenergiebedrijf
Download:
Fase:
Bouw
Stap:
7
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
PC70 Bewoners zijn i.g.v. coöperatief warmtebedrijf - lid en hebben vertrouwen in het gekozen bestuur
Eis:
Voldoende afnemers/bewoners zijn lid en vertrouwen en acceptatie van bestuur / warmtebedrijf
Datum:
Januari 2022

Document