Voorbeeld Brief Financiële Participatie Buurtbewoners

Dit document is een voorbeeld contract voor een achtergestelde lening van warmtebedrijf Thermo Bello, Eva-Lanxmeer in Culemborg. Het laat zien welke onderdelen moeten worden meegenomen wanneer een contract voor financi‘le participatie voor een buurtenergiesysteem wordt opgesteld. De inhoud is afhankelijk van de context.
Voor wie:
Werkgroep Participatie
Download:
Fase:
Ontwikkeling
Stap:
4
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
PC11 Draagvlak voor financi‘le inbreng vanuit bewoners
Eis:
Er is een uitgewerkt voorstel (prospectus) voor financiering door bewoners en andere financiers.
Datum:
Januari 2022

Document