Voorbeelden Koppelkansen

Bij het aanleggen van een warmtenet in de buurt is het belangrijk uit te zoeken of er koppelkansen zijn. Vaak zijn dit fysieke koppelkansen om huizen of wijken te verbeteren, zoals het renoveren van woningen, het vervangen van riolering, klimaatadaptatie en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte. Er zijn ook sociaaleconomische en mensgerichte koppelkansen, zoals werkgelegenheid, gezondheid of leefbaarheid. Dit document geeft voorbeelden van plaatsen in Nederland waar bij het aanleggen van een warmtenet de koppelkansen zijn benut.
Voor wie:
Gemeenten, Energiebedrijven, bewoners
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
2
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
PC70 Bewoners zijn i.g.v. coöperatief warmtebedrijf - lid en hebben vertrouwen in het gekozen bestuur
Eis:
Een groep potentiële afnemers/bewoners hebben vertoruwen in de plannen en zijn geïnteresseerd lid te worden van de coöperatie
Datum:
Januari 2022

Document