Warmteleveringsovereenkomst ThermoBello

Dit document is de warmteleveringsovereenkomst van Thermo Bello B.V.. Het kan door het wijkenergiebedrijf gebruikt worden als voorbeeld van een contract en bepalingen voor afnemers/verbruikers van warmtelevering van het wijkenergiebedrijf.
Voor wie:
Wijk energiebedrijf
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
6
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
PC20 Warmteleveringsovereenkomst (WLO) is getekend tussen Warmtebedrijf en afnemers
Eis:
- De overeenkomst voldoet aan eisen Warmtewet/ Toezichthouder- Getekend door quorum van bewoners / woningeigenaren- Bevat voorwaardelijke bepaling dat de overenkomst in werking treedt na Uitvoering (voorziening voor het geval de aanbesteding mislukt).
Datum:
Januari 2022

Document