Wijkwarmteplan Hengstdal

In lijn met het Klimaatakkoord moeten gemeenten voor elke wijk samen met lokale stakeholders een ÔWijkuitvoeringsplanÕ maken. Dit document betreft de folder ÒDuurzaam HengstdalÓ voor het wijkwarmteplan van Aardgasvrij Hengstdal in Nijmegen. Het kan gebruikt worden als voorbeeld voor een wijkfolder in de opstartfase van het opzetten van het BES-project. Het is opgesteld door een bewonersorganisatie in samenwerking met de gemeente, de woningcorporatie en warmtebedrijf Alliander. Het legt uit wat een wijkwarmteplan is, wat de eerste stappen zijn, waarom dit onderzocht wordt en wie wat doet. Het geeft een eerste beeld van de wijk, de mogelijke warmtebronnen, de partners en hun rol en de planning.
Voor wie:
Bewoners en participanten
Knooppunten: Stap 0 en SV10.2
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
0
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
-
Eis:
-
Datum:
Januari 2022

Document