Basis Presentatie Buurt Energie Systeem (BES)

Deze presentatie legt de basisprincipes uit van een buurtenergiesysteem (BES). Het kan ingezet worden om mensen die niet eerder van een BES gehoord hebben te informeren over het systeem zelf, de bredere context, de betrokken partijen en de proeflocaties. Te gebruiken bijvoorbeeld door een ambtenaar die de wethouder wil informeren of Alliander die een duurzaam buurtinitiatief wil vertellen over het BES. Deze presentatie gaat er vanuit dat de lezer/toehoorder voorkennis heeft over de energietransitie, het klimaatakkoord, RES of een transitievisie warmte.
Voor wie:
Bewoners
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
0
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
-
Eis:
-
Datum:
Januari 2022

Document