BES-Team Indeling

Dit document beschrijft hoe een best deed best team ingedeeld is, welke rollen Er zijn en hoe de rolverdeling eruit ziet.
Voor wie:
Bewoners, partners en gemeenten
Knooppunten: SV11-1-2
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
1
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
SV10 Gemeente is akkoord met het project en haar rol daarbinnen
Eis:
Er is contact met de gemeente over het initiatief.
Datum:
Januari 2022

Document