Concept Persbericht BES

Dit document is een conceptpersbericht gebaseerd op onderzoek in Nijmegen naar collectieve warmteoplossing op wijkniveau.
Voor wie:
Initiatiefnemers BES
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
2
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
PC10 Draagvlak voor warmteoplossing vanuit bewoners (toekomstige afnemers)
Eis:
Een voldoende grote groep woningeigenaren en bewoners die achter het initiatief staat.
Datum:
Januari 2022

Document