BESSeriousGame

Deze game is bedoeld voor leden van de projectgroep en/of werkgroep die zich bezig houdt met het opzetten van de cooperatie. Via deze Serious Game kunnen de deelnemers de structuur en het dagelijks bestaan van een cooperatie doorleven. Wat heb je nodig:¥ Een spelleider die zorgt dat alle onderdelen worden afgelopen, iedereen het woord krijgt en de opmerkingen goed worden samengevat. ¥ Een notulist die een verslag kan maken van de geleerde lessen. ¥ Indien offline: grote vellen papier, geeltjes en stiften.¥ Indien online: samenwerk software zoals bijvoorbeeld Miro.
Voor wie:
Initiatiefnemers BES
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
2
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
PC12 Keuze gemaakt voor model van participatie/invloed
Eis:
De juridische entiteit (PC70) is in overeenstemming met de gemaakte keuze. Bewoners hebben op basis hiervan kunnen bijdragen aan het ontwerp (techniek, financiering en organisatie)
Datum:
Januari 2022

Document