Breng de belangen in kaart

De energietransitie heeft veel invloed op de bewoners van een wijk. Het is belangrijk om in een vroeg stadium, voordat een Buurt energiesysteem team wordt samengesteld, de belangen in een wijk in kaart te brengen. Dit document geeft een handreiking hoe dit in een aantal stappen kan worden aangepakt.
Voor wie:
Gemeenten/ Buurtbewoners
Knooppunten: SV11-1-2
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
Voorbereiding
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
SV11 Woningcorporatie en/of Zakelijke vastgoedeigenaren zijn akkoord met het project en haar rol daarbinnen.
Eis:
Brengt de belangen in kaart: een stappenplan voor het maken van een stakeholdersanalyse.
Datum:
Januari 2022

Document