Buurtcomité vormen

Dit document legt uit hoe een buurtcomité of initiatiefgroep eruitziet. Uit wat voor soort mensen bestaat een buurtcomité en welke expertises heb je nodig om tot een goede voorbereiding te komen.
Voor wie:
BES initiatiefnemers
Knooppunten: PC12-2-3
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
2
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
SV80 Entiteit Eigenaar/opdrachtgever is professioneel georganiseerd en besluitvorming is eenduidig
Eis:
In geval van coöperatie Vertegenwoordiging van de buurt is geindentificeerd (nog niet democratisch gekozen)
Datum:
Januari 2022

Document