Handleiding Buurtonderzoek

“Wanneer voor een Buurt Energie Systeem (BES) wordt gekozen en daarmee voor de coöperatie als organisatievorm, is het essentieel bewoners vanaf het begin te betrekken. Dit document formuleert de te nemen stappen om een goed beeld te krijgen van de behoefte en wensen van de bewoners in de buurt en tegelijkertijd bewustzijn en betrokkenheid over een BES-project te vergroten. De Handleiding buurtonderzoek geeft een overzicht voor hierop volgende documenten in de categorie Participatie en Communicatie (PC). “
Voor wie:
Initiatiefnemers BES
Knooppunten: PC70 en PC10
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
1
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
PC10 Draagvlak voor warmteoplossing en RT31 vanuit bewoners (toekomstige afnemers)
Eis:
Er is een beeld van de woningen en de groep bewoners (samenstelling, geografische afbakening, sociale kenmerken) die met dit initiatief te maken krijgt.
Datum:
Januari 2022

Document