Handleiding warmtetarieven

Dit is een verslag van een webinar gegeven in 2022 over warmtetarieven. Er wordt uitgelegd hoe warmtetarieven zijn opgebouwd, het Niet Meer Dan Anders principe en wat verhoging van de gasprijzen voor effect heeft op de warmtetarieven. Ook wordt er vooruit gekeken naar de impact van de nieuwe warmtewet. Dit verslag kan gebruikt worden voor iedereen die graag meer wilt meten over deze materie.
Voor wie:
Bewoners, partners en gemeenten
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
2
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
RT10 Businesscase (inclusief volloopplan) is inzichtelijk en haalbaar
Eis:
Er is een globale berekening van kosten en mogelijkheden voor de verschillende warmteopties.
Datum:
Mei 2022

Document