Kaders En Keuzes In Participatie

In dit document wordt uiteengezet wat de kaders zijn voor participatie, hoe bewoners betrokken kunnen worden bij een Buurt Energie Systeem (BES) en welke juridische, financiële, technische en omgevingskeuzes er zijn.
Voor wie:
Gemeenten, Buurtbewoners
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
1
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
PC12 Keuze gemaakt voor model van participatie/invloed
Eis:
Er is een visie op de mate van invloed en zeggenschap van bewoners in het proces
Datum:
Januari 2022

Document