Methodes Voor Het Bereiken Van Middengroepen

Dit product/ deze tool geeft een korte instructie voor participatiecampagnes. Als voorbeeld zijn hier twee participatiecampagnes gebruikt waarbij duurzame energie centraal stond. Door een goede participatiecampagne te organiseren worden bewoners zich meer bewust van klimaatproblematiek en duurzame energie. Voor het buurtenergiesysteem is een goede relatie met buurtbewoners van belang en dit wordt door een goede participatiecampagne gestimuleerd.
Voor wie:
Gemeenten/ Buurtbewoners
Knooppunten: relatie met PC10
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
1
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
SV21 Aandeelhouders/cošperanten van opdrachtgever zijn formeel akkoord met het projectplan RT70 en Businessplan F10
Eis:
Datum:
Januari 2022

Document