Mogelijke eigendomsstructuren in de BES

Dit document geeft een beknopt overzicht van variaties waarin een coöperatie een warmtebedrijf kan inrichten. Het gaat van een coöperatie die alleen een warmte BV in eigendom heeft, tot een coöperatie die samen met meerdere partijen de warmte BV in eigendom heeft. Dit document beschrijft de verschillende variaties en geeft weer welke vervolgvraag een werkgroep zichzelf moet stellen om tot een keuze te komen. Dit document baseert zich op onderzoek gedaan door Buurtwarmte, en onderzoek op de BES locaties in Nijmegen en Arnhem.
Voor wie:
BES initiatiefnemers
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
2
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
Eis:
Datum:
Mei 2022

Document