Offerte Preventief Onderhoud

Dit document betreft de offerte van Installatiebedrijf Noord Brabant b.v. voor het preventieve onderhoud van de installaties in het ketelhuis van EVA-Lanxmeer, Culemborg. De offerte kan gebruikt worden als voorbeeld voor leden van een wijkenergiebedrijf. Genoemd worden de termijnen, de kosten en de installaties en of onderdelen die onderhoud nodig hebben.
Voor wie:
Wijkenergiebedrijf
Download:
Fase:
Bouw
Stap:
7
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
RT50 Aanneem-, leverantie- en dienstenovereenkomsten zijn in lijn met ontwerp RT30 en kostencalculaties RT11
Eis:
De aanneem-, leverantie- en diensten overeenkomsten bevatten bepalingen die overeenkomen met het definitief ontwerp en de kostenopgaven zijn voldoende in overeenstemming met de kostencalculaties
Datum:
Januari 2022

Document