Open Marktconsultatie

Een open marktconsultatie is een strategie om tot een geschikte systeemkeuze te komen voor een specifieke locatie. Dit document is een goed voorbeeld hoe een bewonersinitiatief aardgasvrije mogelijkheden kan verkennen en daarbij de markt te betrekken, ongeacht of er subsidie voor wordt gevonden. Het is tevens een goede methode om een onderbouwd plan van aanpak te schrijven, voordat bindende afspraken worden aangegaan met aanbieders.
Voor wie:
Gemeenten/buurtbewoners
Knooppunten: SV11-1-3
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
1
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
SV10 Gemeente is akkoord met het project en haar rol daarbinnen
Eis:
Er is contact met de gemeente over het initiatief.
Datum:
Januari 2022

Document