PC70-1-2 Hengstdal wijkprofiel

Dit document is een voorbeeld wijkprofiel van de wijk Hengstdal in Nijmegen. Een wijkprofiel is een verzameling gegevens die een wijk beschrijft. Het geeft een beeld van de buurt, de huizen en bewoners en hoe in een bepaalde wijk waar een BES komt het best gecommuniceerd en samengewerkt kan worden. Het brengt zaken in beeld als de omvang van de wijk, de leeftijdsopbouw van de bewoners, bouwjaren en energie labels van woningen. Daarnaast tonen deze profielen hoe wijken scoren op diverse themaÕs, zoals veiligheid en sociale aspecten. Met de cijfers uit het Wijkprofiel kan gewerkt worden om een goed plan te maken voor de wijk.
Voor wie:
Bewoners en participanten wijkenergiebedrijf
Knooppunten: PC70-1-1
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
1
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
PC70 Bewoners zijn i.g.v. cošperatief warmtebedrijf - lid en hebben vertrouwen in het gekozen bestuur
Eis:
Er is een beeld op de wijze waarop een nieuwe energievoorziening kan worden georganiseerd.
Datum:
Januari 2022

Document