Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst (SOK)

Dit document is een originele Samenwerkingsovereenkomst (SOK) rond de energietransitie in een wijk in Nijmegen waaruit alle namen en bedragen zijn verwijderd. In een SOK wordt de samenwerkingsovereenkomsten vastgelegd en daarmee moet gemeente en wethouder akkoord zijn. Dit is een voorbeeld format dat laat zien hoe een SOK eruit zou kunnen zien en is goed te gebruiken in de coalitievorming rond een Buurt Energie Systeem (BES). In is een voorbeeld van een BES waar het bewonersinitiatief in samenwerking met een woningcorporatie een Rijksbijdrage heeft aangevraagd.
Voor wie:
Projectgroep
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
2
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
SV10 Gemeente is akkoord met het project en haar rol daarbinnen
Eis:
Er is contact met de gemeente over het initiatief
Datum:
Januari 2022

Document