Voorbeeld Letter-of-intent (LOI)

Dit is een voorbeeld format van een intentieverklaring samenwerking (LOI), die samenwerkende partijen opstellen wanneer ze een coalitie voor een Buurt Energie Systeem (BES) gaan opzetten. Het doel van deze intentieverklaring is om vast te leggen: ¥ Wat de gemeenschappelijke intenties zijn van verschillende coalitiepartners;¥ Welke stappen in het onderzoek genomen dienen worden;¥ Hoe de rolverdeling wordt;¥ Hoe samenwerking wordt georganiseerd. De ondertekening van de intentieverklaring is een formeel start moment van het project en dit te communiceren aan de buurt. In dit voorbeeld zijn alle namen en bedragen verwijderd en laat zien hoe een document als dit eruit zou kunnen zien.
Voor wie:
Bewoners/ Bestuursleden BES
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
2
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
SV10 Gemeente is akkoord met het project en haar rol daarbinnen
Eis:
Er is contact met de gemeente over het initiatief
Datum:
Januari 2022

Document