Plan Van Aanpak BES Fase1 Hengstdal

Dit voorbeeld uit de wijk Hengstdal in Nijmegen laat zien welke concrete stappen gemaakt dienen te worden in de beginfase van een BES-project. Dit document kan gebruikt worden als voorbeeld van een plan van aanpak in de eerste fase van een BES-project en geeft ook inzicht in de noodzakelijke organisatiestructuur en planning.
Voor wie:
Bewoners en partners
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
2
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
SV20 Vergunningen zijn verleend of afdwingbaar
Eis:
In beeld waar de belangrijkste toestemming van bevoegd gezag nodig is en of dit haalbaar is.
Datum:
Januari 2022

Document