Afdelingen Gemeenten Betrekken Bij BES

Dit document is een voorbeeld uit Nijmegen hoe de werkgroep Locatie en Omgeving de Nijmeegse de gemeente betrekt en welke afdelingen en rollen nodig zijn binnen de gemeente bij het bepalen van de locatie van een Buurt Energie Systeem en de koppelkansen.
Voor wie:
Projectleider en/of gemeente
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
2
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
SV20 Vergunningen zijn verleend of afdwingbaar
Eis:
In beeld waar de belangrijkste toestemming van bevoegd gezag nodig is en of dit haalbaar is.
Datum:
Januari 2022

Document