Verslag ALV BEL 18nov 2008

Dit document betreft het verslag van de algemene ledenvergadering van de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer (BEL). Leden van het wijkenergiebedrijf kunnen het verslag gebruiken als voorbeeld van verslaggeving van een algemene ledenvergadering. Het BEL was een voorloper van het latere wijkenergiebedrijf.
Voor wie:
Wijkenergiebedrijf
Download:
Fase:
Bouw
Stap:
7
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
PC70 Bewoners zijn i.g.v. cošperatief warmtebedrijf - lid en hebben vertrouwen in het gekozen bestuur
Eis:
Voldoende afnemers/bewoners zijn lid en vertrouwen en acceptatie van bestuur / warmtebedrijf
Datum:
Januari 2022

Document