Voorbeeld SOK Publieksversie EnergieIn En Met De Wijk

Dit is een voorbeeld van een publieksversie samenwerkingsovereenkomst rond de energietransitie in een wijk in Rotterdam. Het format is ook goed te gebruiken in de coalitievorming rond een Buurt Energie Systeem (BES). Het doel is bewoners op een heldere manier te informeren over de BES in hun buurt, mensen uit te nodigen zich aan te sluiten en gezamenlijk te bepalen wat men belangrijk vindt in de samenwerking en in de communicatie. Het formele document dat op basis hiervan wordt geschreven en door alle betrokken partijen ondertekend, is een samenwerkingsovereenkomst (SOK).
Voor wie:
Samenwerkende partners
Download:
Fase:
Initiatie
Stap:
2
Deelstroom:
Participatie en Communicatie
Criterium:
SV10 Gemeente is akkoord met het project en haar rol daarbinnen
Eis:
Er is contact met de gemeente over het initiatief
Datum:
Januari 2022

Document