Stap 5: Uitwerking

In deze stap maken we een gedetailleerd uitvoeringsplan met daarin: Technisch ontwerp, financieel ontwerp (economische en financiering), organisatorisch/juridisch ontwerp en een aanbestedings-/inkoopplan. Dit plan is getoetst bij de stakeholders. We vragen (voorwaardelijke) instemming van de financiers en klanten / coöperanten op de voorwaarden.

Klik hieronder voor welke deelstroom je de tools wilt bekijken.

Participatie & Communicatie

Het merendeel van bewoners / woningeigenaren vindt de waarde propositie (inclusief warmtetarief) voldoende om in te stappen. Alle woningen die beoogd worden aan te sluiten zijn geïnventariseerd en er is vastgesteld in welke mate deze voldoen aan de technische aansluitvoorwaarden.

Tools:

Op dit moment zijn er geen tools beschikbaar voor deze deelstroom in deze stap. 

Rekenen & Tekenen

De kostencalculaties voor bedrijfsmiddelen, hulpmiddelen, diensten, het warmtetarief en de investeringen zijn in overeenstemming met de Businesscase en zijn door onafhankelijke deskundigen gevalideerd (of op basis van bindende offertes van leveranciers en dienstverleners geregeld).

Tools:

Samenwerking & Vergunningen

De gemeente is akkoord. Alle noodzakelijke vergunningen zijn aangevraagd. Onderhandelingen uitgevoerd met grondeigenaren. Nutsvoorzieningen aangevraagd. Plan uitgewerkt op basis van toezichthouders (zoals ACM).

Tools:

Op dit moment zijn er geen tools beschikbaar voor deze deelstroom in deze stap. 

Organisatie & Financiën

De eigenaren en financiers van eigen- en vreemd vermogen geven akkoord. De begroting toont de inkomsten en uitgaven in de tijd en geeft de verwachte cashflow weer, deze is in lijn met de financieringsafspraken. Er is een uitgewerkt plan waarin de juridische en organisatorische eisen zijn uitgewerkt.

Tools:

Op dit moment zijn er geen tools beschikbaar voor deze deelstroom in deze stap.