Stap 4: Ontwerp

In deze stap werken we het technische, financiële, juridische en organisatorische ontwerp van het energiesysteem uit, inclusief een risico analyse, op een zodanige manier dat we kunnen toetsen of dit voor de stakeholders nog aan het einddoel voldoet.

Klik hieronder voor welke deelstroom je de tools wilt bekijken.

Participatie & Communicatie

Het ontwerp voldoet aan de eisen die de bewoners hebben gesteld. Hiervoor is dit met alle bewoners/ woningeigenaren gedeeld en is er voldoende steun voor gevonden. Er is met alle woningeigenaren gecommuniceerd over de mogelijkheden van financiering van de bijdrage aansluitkosten (BAK).

Tools:

Rekenen & Tekenen

Er is een keuze gemaakt van het warmtesysteem. Businesscase in deze stap sluit en opzet en input voldoen aan de eisen van de klanten, eigenaar warmtebedrijf, beheerder van het net en financier(s).

Tools:

Samenwerking & Vergunningen

De gemeente is betrokken en stemt bij monde van de betrokken wethouder in met het Buurtenergieplan. Planning in kaart van aan te vragen vergunningen en deels waar nodig in gang gezet. Grondovereenkomsten processen in gang gezet.

Tools:

Op dit moment zijn er geen tools beschikbaar voor deze deelstroom in deze stap. 

Organisatie & Financiën

Er is financiering voor onkosten en mogelijk advieskosten voor de volgende stap. Naar deskundig oordeel is de vreemd vermogen behoefte financierbaar. De buurtcoöperatie (in oprichting) blijft groeien.

Tools:

Op dit moment zijn er geen tools beschikbaar voor deze deelstroom in deze stap.