Stap 3: Definitie

In deze stap wordt het plan voor het BES uitgewerkt. Alle betrokken partners snappen wat de bedoeling is, wat het plan te bieden heeft en wat het van de betrokkenen vraagt.

Klik hieronder voor welke deelstroom je de tools wilt bekijken.

Participatie & Communicatie

Het ontwerp voldoet aan de eisen die de bewoners hebben gesteld. Hiervoor is dit met alle bewoners/ woningeigenaren gedeeld en is er voldoende steun voor gevonden. Een juridische entiteit is opgericht. Mogelijke installateurs hebben zich aangemeld op basis van businesscase.

Tools:

Rekenen & Tekenen

Het rekenmodel is aangepast op de beoogde situatie. De meest relevant geachte opties zijn doorgerekend en voldoen aan de eisen van de stakeholders. Deze wordt gedeeld met potentiële klanten en grondeigenaren.

Tools:

Op dit moment zijn er geen tools beschikbaar voor deze deelstroom in deze stap. 

Samenwerking & Vergunningen

In het Buurtenergieplan staat welke entiteit beoogd is om op te treden als eigenaar/opdrachtgever. Er is inzicht in benodigde vergunningen. Het Buurtwarmtebedrijf is opgericht met de voor de komende fasen benodigde samenstelling (dwz het ontwikkelbestuur samengesteld).

Tools:

Organisatie & Financiën

Het concept business plan wordt door de leden van de coöperatie of de actieve buurtgroep goedgekeurd en wordt breed gedragen door wijkbewoners/woningeigenaren. Er is met woningeigenaren gesproken over de mogelijkheden van eigen financiering en daaruit is duidelijk in welke mate er interesse is.

Tools: