Stap 2: Coalitievorming

In deze stap worden alle noodzakelijke partners betrokken. Zij geven aan hoe ze de organisatie zien en welke rol zij hebben. Dit wordt vastgelegd op papier.

Klik hieronder voor welke deelstroom je de tools wilt bekijken.

Rekenen & Tekenen

Er is een selectie gemaakt van de verschillende technische oplossingen voor de warmtevoorziening, die in de definitiefase wordt onderzocht inclusief globale berekeningen en kosten.

Tools:

Op dit moment zijn er geen tools beschikbaar voor deze deelstroom in deze stap. 

Samenwerking & Vergunningen

Verschillende partijen waaronder de gemeente zijn akkoord met hun rol in het project en bijbehorende verantwoordelijkheid. Er is duidelijkheid over waar de belangrijkste grondposities liggen voor de realisatie van de diverse varianten. En, de contouren van hoe het project wordt gefinancierd zijn bepaald.

Tools:

Organisatie & Financiën

Eerste ideeën zijn besproken met potentiële "investeerders“. Er is financiering voor onkosten en mogelijk advieskosten voor de Definitiestap (3). Er is meer duidelijkheid over toekomstige verantwoordelijkheden van het team.

Tools: